Sondaj pentru realizarea SDL !

Chestionarul de față este realizat în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021 – 2027. Răspunsurile furnizate prin acest chestionar vor fi avute în vedere în procesul de definire a direcțiilor și proiectelor strategice pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării comunei /orasului.

Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute, dar va avea un impact pe termen lung asupra dezvoltării comunei.

Loading